Dịch vụ giao tiếp kỹ thuật và thương mại chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất, từ ý tưởng vật liệu đến sản phẩm cuối cùng. 15 năm kinh nghiệm làm việc với khách hàng trên toàn thế giới, xuất khẩu toàn cầu và đầu tư nước ngoài trong nước.

Về
SIKO

Là một nhà cung cấp giải pháp chuyên nghiệp về các loại nhựa kỹ thuật khác nhau và các loại polyme hiệu suất cao đặc biệt kể từ năm 2008, chúng tôi đã và đang đóng góp vào R&D, sản xuất và cung cấp vật liệu phù hợp nhất cho khách hàng toàn cầu của chúng tôi.Giúp khách hàng giảm thiểu chi phí đồng thời đáp ứng các yêu cầu khắt khe của nhiều loại sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, nhằm cùng có lợi và cùng phát triển bền vững.

tin tức và thông tin